நீங்கள் இங்கே பார்க்கும் புகைப்படம் இலங்கை MP எம்.ஏ சுமந்திரனின் அப்பா மதியாபரணம் ஆவார். இவரது புகைப்படத்தை எங்கேயும் நீங்கள் பார்த்திருக்க மாட்டீர்கள். இவர் பல வருடங்களுக்கு முன்னர் இலங்கையில் பெண்களோடு சேட்டை விட்டு. விடுதலைப் புலிகளால் பிடிக்கப்பட்டு தண்டனைக்கு உள்ளாக்கப்பட்ட நபர்.

இதன் காரணத்தால் தான் இவரது நெற்றில் தழும்பு உள்ளது. இதன் காரணத்தால் தான் விடுதலைப் புலிகளை கண்டாலே சுமந்திரனுக்கு ஆகாது. அப்பனின் அதே சுத்துமாத்து, தற்போதும் சுமந்திரனுக்கு அப்படியே இருக்கு என்றால் பாருங்கள்.